Benefity KOLODOMU

Dbáme na každý detail a kvalitu, pretože to robí dokonalý celok.

Ekologické vyhotovenie

Celoročné bývanie

Export aj do susedných krajín

Slovenská výroba

Vyrábame na mieru pre klienta

Moderné a kvalitné vyhotovenie

Mobilné domy od 39.900 EUR

Maximálna svetlá výška 2.6m

Modularita

K Kvalitnosť (Kvalitné prevedenie)

O Osobitosť  (Osobitný  prístup k zákazníkovi)

LLojálnosť (Lojálny prístup k zákazníkovi)

OOchotnosť (Ochota vyhovieť klientovým požiadavkám)

DDôslednosť (Dôsledne a precízne vyrobený Kolodom)

OOriginálnosť (Každý Kolodom je originálny)

MModulárnosť, Mobilnosť (Kolodomy sú modulárne a mobilné)

Kolodom